Играем – историю, традиции страны изучаем: познавательная игротека

Игра - лото "БЕЛАРУСЬ"

развернуть

Классическая, но новая в саду игра - лото "Беларусь" проводится практически по «взрослым» правилам. Детям выдается по 1-2 карточки с игровым полем. Ведущий достает из мешочка или коробки фишку с картиной. Тот игрок, который первый найдет на своем поле такое же изображение, как на фишке, забирает ее и кладет на соответствующий фрагмент на своей карточке. Цель – закрыть все ячейки на своем поле. Кто первым сделает это – тот и победил.

Такая игра помогает развитию быстроты реакции, внимательности и умению сопоставлять и анализировать информацию.

Или такой вариант – ведущий берет фишку, но не показывает ее игрокам и описывает, что на ней изображено. Первый угадавший забирает ее себе. Выигрывает тот, у кого в конце игры окажется больше всего фишек. Это отличное упражнение для увеличения словарного запаса и улучшения ассоциативного мышления.

Для тренировки памяти подойдет такой вариант игры: ведущий выкладывает несколько фишек картинками вверх и дает несколько секунд на запоминание. Затем игроки отворачиваются, и ведущий меняет карточки местами, заменяет или дополняет другими. Дети должны понять, что изменилось. Кто первый – тот и выиграл.

свернуть

Дыдактычная гульня "Беларускі арнамент складаем - традыцыі вывучаем"

развернуть

Мэта: развіццё ўяўленняў дзяцей пра беларускі арнамент, практыкаванне ў выкладанні арнаментальных узораў на прамавугольнай форме

 Абсталяванне:  картка з элементамі беларускага арнамента.

     Ход гульні

Дзецям раздаюцца відарысы ручніка без арнамента і геаметрычныя формы элементаў з кардону. Неабходна самастойна саставіць узор, змяняючы элементы, каляровыя спалучэнні.

   

свернуть

Дыдактычная гульня "Вобласці Рэспублікі Беларусь"

развернуть

 

  Мэта: практыкаваць дзяцей у складанні цэлага малюнка з частак, праз змест малюнкаў замацоўваць веды пра вобласці Рэспублікі Беларусь.

     Абсталяванне: карта з выявамі абласцей Рэспублікі Беларусь, падзеленая на часткі.

     Ход гульні

Выхавальнік раздае дзецям часткі карты Рэспублікі Беларусь. Дзецям неабходна  скласці з частак цэлы малюнак карты.

 

свернуть

Дыдактычная гульня "Мая сям'я"

развернуть

Задачы: фарміраваць і развіваць уменні самастойна называць імёны сваіх бацькоў, членаў сям'і, праяўляць да іх увагу і клопат;

развіваць уменні ужываць першапачатковыя формы культурных зносін;

выхоўваць добразычлівыя адносіны да родных людзей.

 

свернуть

Дыдактычная гульня "Чый сілуэт? Рамёствы"

развернуть

Мэта: фарміраванне уяўленняў аб беларускіх народных рамёствах, выхаванне патрыятычных пачуццяў

Правілы гульні: суадносіць прадметны малюнак з каляровай выявай відаў рамёстваў, з прадметным малюнкам, з адпаведнай сілуэтнай выявай, правільна называць аб'ект розных відаў рамёстваў. Хто правільна называе від рамёстваў, ці падбярэ пару, той атрымае фішку.

свернуть

Дидактическая игра "Сложи флаг"

развернуть

Цель: формирование умения складывать флаг Республики Беларусь, подбирая правильный цвет и ширину полосок 

 

свернуть

Гуляем - гісторыю, традыцыі краіны вывучаем!

развернуть

Ведаць гісторыю сваей краіны, вывучаць традыцыі сваёй малой радзімы павінен кожны грамадзянін, пачынаючы ўжо з дашкольнага узросту. А каб гэтыя веды сталі трывалымі, патрэбна зацікавіць выхаванцаў. 

Нашым дашкольнікам вывучаць гісторыю і традыцыі сваёй малой радзімы дапамагае лэпбук - 

інтэрактыўная гульня "Падарожжа па малой радзіме", які прысвечаны вывучэнню гістарычнай спадчыны малой радзімы. Ён садзейнічае развіццю  інтэлектуальных і творчых здольнасцей выхаванцаў.

Лэпбук складаецца з наступных старонак: “Шчаслівы я, што нарадзіўся на слаўнай сівіцкай зямлі”, “Маёй зямлі куточак дарагі”, “Сцежкамі налібоцкіх ваколіц”, “Дом, дзе мы жывём”.

Тут сабраны і абагульнены матэрыял аб паходжанні назваў вёсак, славутых земляках, звычаях і традыцыях, прадстаўніках мясцовай флоры і фаўны, матэрыял аб нашай установе адукацыі.

Лэпбук ілюстраваны малюнкамі і фотаздымкамі, змяшчае ў сабе розныя па характары і змесце заданні.

 

свернуть